NANOTEK EKSPERTİZ OTOMASYON SİSTEMİ

5.2.4 İş yeri tarafından hizmet verilecek taşıt için; marka, model, plaka, şasi numaraları gibi verilerle birlikte müşteri bilgileri bilgisayar ortamına girilmeli ve test sonuçları ile birlikte kayıt edilerek, bunlar en az beş yıl süre ile muhafaza edilmelidir. Bu bilgiler üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşılmamalıdır.
Nanotek ekspertiz sisteminin kullanıdığınız sürece verileriniz en üst güvenlikte sunuucularımızda yedeklebir ve 3.kişilerin erişimnie kaplı tutulur.


5.2.5 İş yerinde, iki nüsha olarak hazırlanacak ve onaylı bir örneği müşteriye verilecek taşıt test raporunda en az;
- İş yerinin unvanı, adresi, telefonu, faksı ve diğer erişim bilgileri,
- Taşıtın iş yerine geliş tarihi ve saati,
- Taşıtın müşteriye teslim tarihi ve saati,
- Taşıtta yapılan muayene ve kontrollerin sonuçları, ( Madde 3.7 )
- İş yeri yetkilisi ile müşterinin adı, soyadı ve imzası olmalıdır.
Yukarıda olması gereken tüm maddelerin fazlasıyla ssitemde mevcut bir şekilde kullanmanız için hazır sunuulmuştur.